محل تبلیغات شما
هو

طو طیان از لب لعلت شکری یافته اند

نکته سنجان ز کلامت گُهری یافته اند.

عارفان چون به مَرامت شده استاد همه

نون و شین اند و زِ سیمرغ پری یافته اند.

هوشمندان که در آیینه دل حیرانند

حتماً از پرتو حُسنت نظری یافته اند.

آنچه در خواب نبینند شَهان یک نظرش

حق پرستان به دعای سحری یافته اند

داده صد مایه اجابت به دعا دست به دست

نیم نانی که گدایان به دری یافته اند

.
.

نظرِ کامل و درویش به خاک درِ توست

خُرّم آنان که ازین ،در نظری یافته اند.

حق

كدام استاد داند رازِ این راه كه ما شاگردِ آن استاد باشیم....

هادی و مهدی و این نور هدی اوست همه...

دل درویش بدست آر و نشان گیر و برو...

یافته ,اند ,نظری ,دل ,درویش ,دعا ,یافته اند ,نظری یافته ,به دستنیم ,دست به ,دعا دست

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها